Usluge na recepciji

  • Usluga transfera
  • Pomoć pri organiziranju izleta
  • Usluge prtljage
  • Posluga u sobu
  • Usluga pranja rublja
  • Brošure, novine…

Navedene stavke naplaćuju se prema važećim hotelskim cijenama.
Usluge pranja i pranja obavljaju isključivo hotelsko  i / ili ovlašteno osoblje.